ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ท่าอากาศพิษณุโลก


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ท่าอากาศพิษณุโลก

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ท่าอากาศพิษณุโลก ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10KV2
และ TR-3000V2 เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 1 มิถุนายน ‎2561 ณ ท่าอากาศพิษณุโลก