ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สนามกีฬา Indoor Stadium Huamark

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงแรม Lanexang Indoor Sport Center

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Thai Coop Isocare System

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Thai Coop Isocare System

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญ สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญ สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงแรม Nova Express

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงแรม Nova Express

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Kool Residence

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Kool Residence

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสิน สาขาไอเพลส

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสิน สาขาไอเพลส

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงแรมนิวง่วนแสงไทย จ.อุดรธานี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงแรมนิวง่วนแสงไทย จ.อุดรธานี

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Phufa Waree Chiangrai จ.เชียงราย

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Phufa Waree Chiangrai จ.เชียงราย

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Beston Hotel จ.ชลบุรี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Beston Hotel จ.ชลบุรี

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ The L Luxury Lifestyle Resort จ.กระบี่

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ The L Luxury Lifestyle Resort จ.กระบี่

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ The Ex Place

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ The Ex Place

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Prana Resort เกาะสมุย

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Prana Resort เกาะสมุย

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 หน่วยตรวจเอ็กซเรย์

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 หน่วยตรวจเอ็กซเรย์

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอผู้ป่วยสามัญอายุรศาสตร์ชั้น 6 ฝั่งเหนือ ตึกอัษฎางค์

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอผู้ป่วยสามัญอายุรศาสตร์ชั้น 6 ฝั่งเหนือ ตึกอัษฎางค์

readmore

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาล แพทย์รังสิต ปทุมธานี

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาล แพทย์รังสิต ปทุมธานี

readmore