ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม (Civil & Interior System)
1. งานโครงสร้างภายนอก (Exteranl Structure Work)
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบวิศวกรรมและก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้วยการออกแบบตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและการให้บริการ
2. งานโครงสร้างภายใน (Interior Structure Work)
งานพื้นยกสำเร็จรูป (Raised Floor System) เป็นการยกระดับพื้นห้องเพื่อการเก็บสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเดินสายจัดเก็บ และรวมถึงการควบคุมทิศทางในการปรับอากาศ
งานฝ้าเพดานอะลูมิเนียม (Aluminium Celling) ปราศจากไร้ฝุ่น มีมาตรฐานกว่าฝ้าเพดานยิปซั่มทั่วไปและพื้นคอนกรีตน้ำหนักเบา ไร้ฝุ่นเช่นกัน ป้องกันไม่ให้ฝุ่นไปทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ละเอียดอ่อน
งานระบบห้องมั่นคง (Strong Room) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ได้มาตรฐานความปลอดภัย EN1047-2 ป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยจากภายนอก โดยเลือกใช้วัสดุผนังชนิดพิเศษ ซึ่งออกแบบให้รักษาอุณหภูมิภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมเกิน 50 องศาเซลเซียส และต้องสามารถควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ไม่ให้เกิน 85% RH อีกทั้งยังมีคุณสมบัติป้องกันไฟไหม้ รวมถึงความปลอดภัยจากอันตรายจากคลื่นแม่เหล็ก แก๊ส การระเบิด และน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)