คุณสมบัติทั่วไป :
ใช้กับระบบไฟฟ้า : 230V 3 Phase TN-S and TT Networks ขนาดสูงสุด 160A
ย่านป้องกัน : LPZ 0 2 ตามมาตรฐาน IEC 61643-11, EN 61643-11
ติดตั้งต่อจาก : Main Circuit Breaker และต่อขนานกับระบบไฟฟ้า
ขนาด 220x330x160 mm เหล็กหนา 1.2 mm พ่นกันสนิมและชุบสีจริง 2 ชั้น
ขนาดสายไฟฟ้าภายในกล่อง 16 mm.
รายการทางเทคนิคอุปกรณ์ (SPD) : V25-B+C 1+NPE
Nominal Voltage (Un) : 230V AC/50-60 Hz
Max. Continuous Voltage (Uc) : 280 V AC
Requirement class to EN 61643-11 : Type 1+2
Requirement class to IEC 61643-11 : Class I+II
Protection Zone LPZ : 0 → 2
Voltage Protection Level (Up) : < 0.9 kV
Response Time (ta) : < 25 ns.
Total discharge current (10/350) [total] : 14 kA
Nominal discharge current (8/20) In : 30 kA
Totaldischarge current (8/20) [total] : 60 kA
Mounting : Snap-fitting on 35 mm top-hat rail to DIN EN50022
Maximum back-up fuse : 160A

รุ่น
SP-1PTT-BC25
รับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม