จอแสดงผลอัจฉริยะ

แบบ LCD Digital

แสดงสถานะการทำงานของ Inverter ผ่านหน้าจอแสดงผลการทำงานแบบ LCD Digital และแสดงเตือนสถานะผิดปกติ


ประสิทธิภาพการทำงานสูง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 97.0%


รองรับการเชื่อมต่อ

PVI-USB-RS232_485,VSN300 WIFI
Logger Card
,PVI-AEC-EVO , VSN700
Data Logger,
VSN300 Wifi Logger Card


IP65 ป้องกันสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบ
IP65 รองรับสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบทั้งแดดฝุ่นละอองและน้ำฝน

มาตรฐานการรับรอง

EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2,
AS/NZS 3100,
AS/NZS 60950.1,EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-3-11,
EN 61000-3-12EN 50438 ,
RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3,
CEI 0-21,
CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105,
G59/3,
C10/11,AS/NZS 4777.2, AS/NZS 4777.3, IEC 61727,

IEC 62116, BDEW, MEA, NRS 097-2-1

คุณสมบัติทั่วไป

ระบบไฟ 3 เฟส

เอาท์พุต 10000/12500W

รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วงกว้าง

สามารถปรับให้เข้ากับกริดในพื้นที่ที่กำหนดได้โดยเฉพาะ

MPP tracking 2 ชุดอินพุต ที่แยกอิสระจากกันสำหรับการติดตั้งในทิศทางที่ต่างกันเพื่อให้ได้พลังงานที่มากที่สุด

รุ่นและขนาด
PVI 10.0/12.5TL OUTD 10kVA/12.5kVA
รับประกันคุณภาพ 5 ปีเต็ม

ซอฟท์แวร์