คุณสมบัติทั่วไป :
ใช้กับระบบไฟฟ้า : 230 Volt 1 Phase TT หรือ TN-S system ขนาดสูงสุด 125 A
ย่านป้องกัน : LPZ 1 → 2 ตามมาตรฐาน IEC 61643-11, EN 61643-11
ติดตั้งต่อจาก : Main Circuit Breaker และต่อขนานกับระบบไฟฟ้า
ขนาด 220x330x160 mm เหล็กหนา 1.2 mm พ่นกันสนิมและชุบสีจริง 2 ชั้น
ขนาดสายไฟฟ้าภายในกล่อง 16 mm.
รายการทางเทคนิคอุปกรณ์ (SPD) : V20-C1+NPE-280
Nominal Voltage (Un) : 230 V/50-60 Hz
Max. Continuous Voltage (Uc) : 280 V AC
Requirement class to EN 61643-11 : Type 2
Requirement class to IEC 61643-11 : Class II
Protection Zone : 1 → 2
Voltage Protection Level (Up) : < 1.3 kV
Response Time (ta) : < 25 ns.
Nominal discharge current (8/20) In : 20 kA
Total discharge current (8/20) [total] : 40 kA
Maximum discharge current Imax : 40 kA
Mounting : Snap-fitting on 35 mm top-hat rail to DIN EN50022
Maximum back-up fuse : 125A

รุ่น
SP-1PTT-C20
รับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม