Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเปิดตัว TAXI OK


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเปิดตัว TAXI OK

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่สู่มาตรฐาน
ที่เหนือกว่าเดิม
นอกจากนี้ ยังมีระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน"Taxi OK"บนโทรศัพท์ Smart Phone เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงบริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสาร
เพื่อใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัย พร้อมการช่วยเหลือยามที่เกิดปัญหาได้อย่างทันที