ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TR-10K31= 1 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนกรกฎาคม 2562