ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กองบัญชาการ สำนักงานพัฒนา ภาค 1


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กองบัญชาการ สำนักงานพัฒนา ภาค 1

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กองบัญชาการ สำนักงานพัฒนา ภาค 1 ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น T-6000 = 1 เครื่อง และ Battery Pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนสิงหาคม 2562