ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งมิเตอร์แท็กซี่ให้กับโครงการ All Thai TaxiPowermatic ติดตั้งมิเตอร์แท็กซี่ให้กับโครงการ All Thai Taxi

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแท็กซี่ปริ้นเตอร์ เป็นผู้ทำการติดตั้งแท็กซี่ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Printax V2 และติดตั้งระบบ GPS Tracking รวมไปถึงศูนย์วิทยุ ให้กับรถ
Taxi Toyota Prius Hybrid ซึ่งเป็นรถแท็กซี่คันแรกของโครงงาน “All Thai Taxi” โดยเป็นความร่วมกันระหว่าง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และ กรมการขนส่งทางบก
ทางบริษัท เพาเวอร์เมติค ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการรถแท็กซี่รูปแบบใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการภายในเดือน
พฤษภาคม 2558 สำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน All Thai Taxi บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะคิดค่าธรรมเนียมใน
การสมัครใช้บริการ 20 บาท โดยอุปกรณ์ภายในรถจะใช้ระบบสมาร์ทแท็กซี่ทั้งหมด สามารถจ่ายค่ามิเตอร์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เงินสด และบัตรเอทีเอ็ม พร้อมใช้อัตราค่าโดยสาร
ตามที่ราชการกำหนดไว้ เริ่มต้นที่ 35 บาท และเมื่อถึงปลายทางแล้วจะออกใบเสร็จให้ โดยระบุ ระยะทางเวลา ราคา รวมถึงสถานที่จากต้นทางถึงปลายทาง