ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ออกแบบและรับเหมา Turnkey ระบบ Solar Farm ให้กับบริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


Powermatic ออกแบบและรับเหมา Turnkey ระบบ Solar Farm ให้กับบริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่าย PV Module และ Inverter ยี่ห้อ Powercom ได้ทำการรับเหมา Turnkey ระบบ Solar Farm ขนาด 1MW ให้กับ เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งตั้งอยู่ที่ 22/22 หมู่2 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โดยเริ่มผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้า
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557