ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ออกแบบ และรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 64kWP ให้กับกองทัพเรือ


Powermatic ออกแบบ และรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 64kWP ให้กับกองทัพเรือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่าย Inverter ยี่ห้อ ABB ได้ทำการรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 64kWP ให้กับ กองทัพเรือในโครงการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทิตย์ (
Solar Cell ) ให้หน่วงงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี ขนาด 64kWP เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
โดยเริ่มติดตั้ง ตั้งแต่วันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และติดตั้งเสร็จสิ้นในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559