ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ออกแบบ และรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 400kW ให้กับกองทัพเรือ


Powermatic ออกแบบ และรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 400kW ให้กับกองทัพเรือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่าย Inverter ยี่ห้อ ABB ได้ทำการรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 400kW ให้กับ กองทัพเรือในโครงการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทิตย์ (
Solar Cell ) ให้หน่วงงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ขนาด 400kWPเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มติดตั้งตั้งแต่วันที่
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และติดตั้งเสร็จสิ้นในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559