ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ออกแบบ และรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 400kW ให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ


Powermatic ออกแบบ และรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 400kW ให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่าย Inverter ยี่ห้อ ABB ได้ทำการรับจ้างติดตั้ง ระบบ Solar Farm ขนาด 400kW ให้กับ กองทัพเรือในโครงการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทิตย์ (
Solar Cell ) ให้กรมช่างโยธาทหารเรือของกองทัพเรือ ขนาด 400kWP เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ชย.ทร. โดยเริ่มติดตั้งตั้ง
แต่วันที่
8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และติดตั้งเสร็จสิ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559