ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าให้กับ กองทัพเรือ


Powermatic ติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าให้กับ กองทัพเรือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กองทัพเรือ ทำการติดตั้งติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า รุ่น ABB PCS100
ขนาด 2
MVA พื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 7 สิงหาคม ‎2561 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี