ประวัติความเป็นมา
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2542 ภายใต้การดำเนินงานของทีมงาน วิศวกรคนไทย ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
(UPS: Uninterruptible Power Supply) มากกว่า 20 ปี ด้วยเงินทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 10 ล้านบาท ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและให้บริการเครื่องสำรองไฟฟ้า ในระบบ Line interactive และ True On-line จวบจนปัจจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยเพิ่มกลุ่มงาน
ออกแบบ และติดตั้งระบบต่างๆ ภายในอาคารอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจคุณภาพกำลังไฟฟ้า (Power Quality Solutions) การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นนโยบาย “ลูกค้าพึงพอใจ ว่องไวในการให้บริการ ใฝ่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ
มุ่งคัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม การบริการก่อน และหลังการขายจากทีมวิศกร มืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS: Uninterruptible Power Supply)
  จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ iPower, CLEANLINE และ ABB สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดตั้งแต่ 800VA–500kW ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. เล่ม 3-2555 ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการมาตรฐานสูง
 1. เครื่องกรองไฟฟ้า (Power Conditioning)
  จำหน่ายเครื่องกรองไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการความเสถียร
  ของกระแสไฟฟ้า โดยจะทำหน้าที่กรองสัญญาณรบกวนออกไปให้สะอาดและเสถียรมากขึ้น เหมาะกับ
  อุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าคงที่
 1. ระบบกันไฟกระชาก (Surge Protection)
  จำหน่ายอุปกรณ์ และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Surge Protection Systems) จากผู้ผลิต
  รายใหญ่ของโลกจากประเทศเยอรมันนี มีมาตรฐานสูงตามมาตรฐาน IEC ได้รับการยอมรับในระดับ
  สากล ยี่ห้อ OBO BETTERMANN ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าสำหรับช่วยป้องกันความ
  เสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นชั่วขณะ จึงเหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรม สำนักงาน
  ตึกอาคาร หรือที่อยู่อาศัยทั่วไป สามารถติดตั้งร่วมกับเบรคเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด
 1. เครื่องปรับอากาศ
  ออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกระบบดังนี้
  4.1 VRF คือระบบปรับอากาศซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้าํ ยาที่เข้าชุดคอยล์เย็นได้อย่างแม่นยำ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 30% Condensing unit 1 ชุด สามารถต่อเข้ากับ Fan Coil Unit ได้หลายชุด โดย Compressor สามารถทำงาน Part Load ได้ตามสภาวะการใช้งานจริง
  4.2 Chiller กึ่งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) และระบายความร้อนด้วยนํ้า(Water Cooled Chiller) ส่วน Compressor มีแบบ Scroll, Screw, Centrifugal และ Magnetic Bearing
 1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร
  M & E CONTRACTOR Building Facilities บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบประกอบอาคารอื่นๆ ปัจจุบันได้ขยายงานด้านการรับเหมาก่อสร้างอาคาร พร้อมให้บริการออกแบบงานระบบและงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key design) ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้การควบคุมงานโดยสถาปนิก และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์รวมถึงทีมให้บริการหลังการขาย ดูแลให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกโครงการ
 1. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System)
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า ที่มีต้องการใช้งาน ด้วยการให้บริการครบวงจรตั้งแต่งานออกแบบให้คำปรึกษา จัดหาและติดตั้งสำหรับ โครงการต่างๆ ตั้งแต่ระบบที่มีการติดตั้งแบบง่าย เช่นระบบไฟฟ้าอิสระ (Stand Alone System) ไปจนถึงระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)