ศูนย์บริการอะไหล่ Spare parts
เครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF & Chiller

ศูนย์บริการจำหน่ายอะไหล่ Spare parts เครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF & Chiller หลากหลาย Brand ชั้นนำของโลก รวมถึงงานบริการ ซ่อมแซม (Corrective Maintenance) และบำรุงรักษา (Preventives Maintenance) ทางบริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลท่านอย่างมืออาชีพ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการให้บริการงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ VRF & Chiller กับทางเรา รวมถึงสามารถนัดสำรวจหน้างาน เพื่อประเมินราคาค่าบริการได้

Spare Parts VRF

PCM Main control board (1)

PCM Main control board (2)

PCM Main control board (3)

Water Pump (1)

Water Pump (2)

Compressor

PCM Main control board (4)

PCM Main control board (5)

PCM Main control board (6)

PCM Main control board (7)

PCM Main control board (8)

PCM Main control board (9)

PCM Main control board (10)

PCM Main control board (11)

Water Pump (3)

Fan moter (1)

Fan moter (2)

Fan moter (3)

Spare Parts Chiller

EXV

PCM Main control board (1)

PCM Main control board (2)

Pressure Sensor

Fan Moter

PCM Main control board (3)

Service (Corrective Maintenance & Preventives Maintenance)

Previous
Next

 

 

 

 

Preventives Maintenance VRF

 

 

 

 

Corrective Maintenance VRF

Previous
Next
Previous
Next

 

 

 

 

Preventives Maintenance Chiller

 

 

 

 

Corrective Maintenance Chiller

Previous
Next