บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 

ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-30K= 1 เครื่อง ติดตั้ง+อบรม  เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนสิงหาคม 2562