บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ได้จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้า UPS ยี่ห้อ Cleanline ให้กับเซลล์บริษัท Dao Lao Engineering sole Co, Ltd เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ขั้นตอนการผลิต ระบบการทำงาน และการเน้นจุดขายให้ครอบคลุมผู้ใช้ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเซลล์ ในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยบริษัทเพาเวอร์เมติคได้ให้ผู้เชี่ยว ชาญด้านผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ซึ่งหลังจากการอบรม ทางบริษัทได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดอบรมเทรนนิ่งประสบความสำเร็จไปด้วยดี