วันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline

เข้าร่วมการสัมมนางาน “การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงานที่มีความสนใจ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมแจกเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ณ พานหิน รีเจนท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา