เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านระบบปรับอากาศและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ “Midea” จากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

ซึ่งการจัดสัมมนาฯครั้งนี้ได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จสำเร็จเป็นอย่างดี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี