วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 Powermatic ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา และเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยสบู่เหลว ให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งด้อยโอกาส เพื่อป้องกัน สุขภาพอนามัยที่ดี ให้กับน้องๆ เหล่านี้

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา