วันที่ 31 สิงหาคม 2560 Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline งานสัมมนา The Science Of Where

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่อง หมายการค้า Cleanline เข้าร่วมการสัมมนางาน จัดโชว์ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน ในด้านตัวสินค้าและการสำรองไฟต่างๆ 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560