วันที่ 3 เมษายน 2561  Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง “Authorize Service” ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ CLEANLINE เซ็นสัญญาแต่งตั้ง “Authorize Service” อย่างเป็นทางการ
ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ซึ่งการเซ็นสัญญามีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น