รุ่นและขนาด
• MD-850T 850VA/325W
•MD-1000V 1000VA/550W

คุณสมบัติทั่วไป
• เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
• ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
• มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
• แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
• แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
• สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
• สามารถประจุแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ
• สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก ผ่านหน้าจอแสดงผล LCD
• LCD แสดงสถานะของ UPS ได้ครบถ้วน เช่น Line Mode, Battery Mode, Low Battery และ Fault
• สามารถแสดงระดับประจุของแบตเตอรี่ได้ (Battery Level)
• สามารถแสดงระดับปริมาณอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ (Load Level)
• มี USB PORT พร้อม ViewPower Software
• ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% (ยกเว้นรุ่น MD-1500S และ MD-2000Y)
• ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555