บริการของเรา

ทีมวิศวกรที่มีความรู้ มากประสบการณ์ใน หลากหลายสาขา ครอบคลุมการทำงานทุกด้านรับประกันความสำเร็จของทุกโครงการ

งานวางแผน และให้คำปรึกษา

ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างร่วมกับประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง และวางแผนการจัดการ รวมถึงบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า

งานออกแบบ

มีการวางแนวความคิดในการออกแบบ และพื้นที่ในการใช้สอยเพื่อการพิจารณารูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ วางผังพื้นที่ใช้สอย ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิดและการใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ตรงใจ

งานก่อสร้าง

มีความเชียวชาญในด้านโครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างเหล็กรวมทั้งงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในโดยนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพเวลาและงบประมาณที่กำหนด

ดูแลระบบปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีเสริมการทำ Periodic maintenance ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียจนกระทั่งไม่เกิดการวิบัติของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพ4 การใช้งานให้กับเครื่องมือ และเครื่องจักร

งานปรับปรุง และแก้ไข

ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบและก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ

ปรึกษา วิศวกรด้านงานก่อสร้างฟรี

มีความเชียวชาญในด้านโครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างเหล็กรวมทั้งงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในโดยนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพเวลาและงบประมาณที่กำหนด

บริการของเรา

ทีมวิศวกรที่มีความรู้ มากประสบการณ์ใน หลากหลายสาขา ครอบคลุมการทำงานทุกด้านรับประกันความสำเร็จของทุกโครงการ

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมมติค จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ครอบคลุมกลุ่มงานวิศวกรรมหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานโยธา, งานไฟฟ้า, งานเครื่องกลและงานสิ่งแวดล้อม

อาคาร
สาธารณูปโภค
ห้องแลปทางการแพทย์ ห้องผ่าตัด ห้องความดันลบ ห้องคลีนรูม
อุตสาหกรรม