1. ช่างเทคนิค Technician (หลายอัตรา) 

คุณสมบัติ
– เพศชาย  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
– วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
– หากมีประสบกาณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลักโดยสังเขป
-ซ่อมแผงวงจรPCB และเปลี่ยนแผงบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS
-ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับลูกค้า
-ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือของงานซ่อม
-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนส่งมอบลูกค้า

สามารถส่ง Profile
ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่
email : : teeranaia@powermatic.co.th
02-9524400 ต่อ 116
086-3426976 HR

2. Sales Executive / Sales Representative (หลาย อัตรา)

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะด้านการขาย การนำเสนอ และการโน้มน้าวจูงใจสูง

หน้าที่หลักโดยสังเขป
– นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
– ประมูลงานโครงการ
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
– ทำสรุปreportประจำเดือน

สามารถส่ง Profile
ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่
email : : teeranaia@powermatic.co.th
02-9524400 ต่อ 116
086-3426976 HR

3.วิศกรไฟฟ้า Engineer (หลายอัตรา)


คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
– ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 0-1 ปี

หน้าที่หลักโดยสังเขป
– ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
– วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตัวอุปกรณ์
– ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์
– ทำสรุปข้อมูลทางเทคนิค

สามารถส่ง Profile
ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่
email : : teeranaia@powermatic.co.th
02-9524400 ต่อ 116
086-3426976 HR

4. เจ้าหน้าที่  Web Developer เขียนเว็บ, พัฒนาเว็บไซต์

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
– ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่หลักโดยสังเขป

-ดูแลในส่วนการเขียนโปรแกรม
-ออกแบบและพัฒนาดูแลในส่วนของ Web , Application บน Platfrom android-ดูแลในส่วนของ Front End เชื่อมต่อกับ API
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งานในระบบ-เขียนโปรแกรมด้วย C# .NET Framework

สามารถส่ง Profile
ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่
email : : teeranaia@powermatic.co.th
02-9524400 ต่อ 116
086-3426976 HR

สวัสดิการ
1. ตรวจร่างกายประจำปี 2. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่างๆ 3. ประกันสังคม 4. เงินช่วยเหลือต่างๆ 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. ค่าล่วงเวลา (OT) และเบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด) 7. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) 8. Incentive (สำหรับตำแหน่งsales) 9. เสื้อฟอร์ม 10. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 11. เงินช่วยเหลือค่างานศพ (กรณี บิดา มารดา บุตร ) 12.ลาอุปสมบท 13. ค่าตำแหน่งช่างเทคนิค( กรณีผ่านทดลองงาน ) 14. เงินกู้ 15.ประกันอุบัติเหตุ(สำหรับบางตำแหน่ง)