computer

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำรองไฟเมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตกให้กับเครื่องอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายในบ้านหรือสำนักงาน

เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์

ปกป้องความเสียหายของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จากปัญหาไฟฟ้าด้วยระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ศูนย์ข้อมูลสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร

บริษัทฯ รับออกแบบสำหรับศูนย์ข้อมูลขององค์กร โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์เครือข่าย

เครื่องสำรองไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ True Online เป็นระบบที่มีความเสถียรที่สุด จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยออกแบบมาให้ใช้กับไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เพื่อให้เกิดความราบรื่นในสายการผลิต เมื่อเกิดปัญหาไฟดับหรือขาดช่วง ซึ่งจะเป็นการนำพลังงานสำรองในแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับอุปกรณ์ได้ทันที

อุปกรณ์เสริมของเครื่องสำรองไฟฟ้า

อุปกรณ์เสริม เป็นส่วนสำคัญของเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่ช่วยให้เครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด