บริการหลังการขาย ระบบปรับอากาศ
ระบบ VRF & Chiller
บริการหลังการขาย และ ศูนย์บริการอะไหล่

Powermatic เราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์บริการอะไหล่ Spare parts Center ให้กับเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF และ Chiller หลากหลายBrand ชั้นนำของโลก รวมถึงงานบริการ ซ่อมแซม(Corrective Maintenance) และบำรุงรักษา (Preventives Maintenance) ทางบริษัทฯ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศระบบ VRF และChiller คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการ และการประสานงานหลังการขายอย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ทุกรูปแบบ

       การให้บริการหลังการขาย
  • บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 8.30น. – 17.00น. (วันจันทร์-วันศุกร์) และ เวลา 8.30น. – 12.00น. (วันเสาร์) ไม่รวมวันหยุดราชการและวันอาทิตย์
  • ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) ทางบริษัทฯ จะให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • การให้บริการนี้เพื่อซ่อมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งการบำรุงรักษาทั่วไป เพื่อจะให้เครื่องอยู่ในสภาพดีตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น งานโครงการต่างๆ เป็นต้น
ลูกค้าพึงพอใจ ว่องไวในการให้บริการ ใฝ่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จากัด
50/1 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Service Center

Office : 02-952-4400 ต่อ 665, 658
Hot Line : 081-870-9008, 093-137-7759, 093-137-7745
Fax : 02-952-4400 ต่อ 680
E-Mail : service.me@powermatic.co.th

1.-ช่่างไฟ-(หลายอัตรา)

อะไหล่ เครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF & Chiller

ศูนย์บริการจำหน่ายอะไหล่ Spare parts เครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF & Chiller หลากหลาย Brand ชั้นนำของโลก รวมถึงงานบริการ ซ่อมแซม (Corrective Maintenance) และบำรุงรักษา (Preventives Maintenance)

1.-ช่างเทคนิค-(หลายอัตรา)

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการรับประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยกำหนดตามมาตรฐานของผู้ผลิตกำหนดไว้

บริการล้างแอร์ VRF และ Chiller | ล้าง ย้าย ติดตั้ง ครบวงจร