บริการงาน ติดตั้งงานระบบต่างๆ

เรามุ่งเน้นจำหน่ายสินค้านวัตกรรมซึ่งผ่านการคัดสรรมาอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

บริการงาน ติดตั้งงานระบบต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา้ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบประกอบ อาคารอื่นๆ ปัจจุบันได้ขยายงานด้านการรับเหมาะ ก่อสร้างอาคาร พร้อมให้บริการออกแบบงานระบบ และงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key design) ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้การควบคุมงาน โดยสถาปนิก และวิศวกรท่มี ีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์รวมถึงทีมให้บริการหลังการขาย ดูแลให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกโครงการ

ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบดับเพลิง
ระบบประกอบอาคารอื่นๆ
Add Your Heading Text Here