Categories
Uncategorized

Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline งานสัมมนา Smart Location 4.0

Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline งานสัมมนา Smart Location 4.0

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline เข้าร่วมการสัมมนางาน จัดโชว์ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน ในด้านตัวสินค้าและการสำรองไฟต่างๆ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา